phân loại
 

Trình độ danh dự

Dựa vào sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, Từ Hưng nhanh chóng trở thành người dẫn đầu ngành nhờ những bước tiến vượt bậc. Luôn luôn có một sự trở lại, công ty đã giành được vinh dự và đạt được danh tiếng. Quan trọng hơn, công ty cũng đã đạt được sự phát triển đồng hành với các khách hàng hợp tác của mình. Cixing đồng thời đã trải nghiệm niềm đam mê và sự thú vị của những cải tiến cho khách hàng của họ.

danh dự công ty
2007
Tỉnh Chiết Giang đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm bộ (suit) đầu tiên trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị trọng điểm của tỉnh

2007

2008
Doanh nghiệp công nghệ cao

2008

2009
Doanh nghiệp trình diễn toàn diện đổi mới công nghiệp Ninh Ba

2009

2010
Doanh nghiệp thí điểm sáng tạo tỉnh Chiết Giang, Trung tâm nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp công nghệ cao tỉnh

2010

2011
Đơn vị đổi mới kinh doanh và công nghiệp dệt may

2011

2012
Top 500 Doanh nghiệp Dệt May, Doanh nghiệp Công nghệ cao tiêu biểu của Chương trình Ngọn đuốc Quốc gia

2012

2013
Liên đoàn Khoa học Công nghệ Dệt may-Giải nhất

2013

2014
Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Chiết Giang

2014

2015
100 năng lực đổi mới công nghệ hàng đầu của tỉnh Chiết Giang

2015

2016
Đơn vị Trình diễn Sản xuất Thông minh, Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quốc gia

2016

2017
Vô địch cá nhân SX toàn quốc, SX giỏi + Internet

2017

2018
Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ tỉnh Chiết Giang

2018

2019
Thương hiệu xuất khẩu Chiết Giang

2019

2020
Doanh nghiệp trình diễn thí điểm tỉnh Chiết Giang để phát triển tích hợp công nghiệp sản xuất và Internet, Cơ quan dịch vụ kỹ thuật thông tin công nghiệp tỉnh Chiết Giang, đợt thứ năm của các nhà máy xanh quốc gia

2020

danh dự sản phẩm
2008
Chương trình Ngọn đuốc Quốc gia, Dự án Công nghệ Thúc đẩy Công nghiệp Dệt may 5 năm lần thứ 11, Sản phẩm Mới Trọng điểm Quốc gia, Sản phẩm Thương hiệu Nổi tiếng Chiết Giang

2008

2009
Giải ba Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Ninh Ba

2009

2010
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Bảo vệ Môi trường (cùng bốn bộ và ủy ban) được xếp hạng là "sản phẩm mới trọng điểm quốc giaââ

2010

2011
Giải Nhất Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Ninh Ba và Giải Nhất Công nghệ Khoa học Ninh Ba

2011

2013
Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Liên đoàn Công nghiệp Dệt may-Giải Nhất (Giấy chứng nhận Giải thưởng Công ty) và Cixing - Giấy chứng nhận Sản phẩm Đổi mới Chiến lược Quốc gia

2013

2019
Boutique 2019 sản xuất tại Chiết Giang (máy dệt kim phẳng vi tính)

2019

2021
Máy dệt kim phẳng đan 3D để định hình được vi tính hóa được công nhận là bộ sản phẩm dự án đầu tiên ở Trung Quốc

2021